Προσφορές

saga sporting 32

Product QR Code
Κωδικός Προϊόντος: 335
Τιμή: 10,80€
 
Η προσθήκη πυριτιδας CSB του δίνει υψηλή ταχύτητα 425μ./δευτ., ακριβές σχέδιο βολής και πολύ χαμηλή ανάκρουση
με πιέσεις 650. Ειδικά σχεδιασμένο για Compak Sporting.

με αντιμονιο 3%